Guggi. « Time »

17.06.2021 – 30.07.2021

« Sur les Traces de Penck »

27.04.2021 – 21.05.2021

« Beyond Black & White »

22.10.2020 – 18.12.2020

Kenny Scharf. « Paradis Perdu »

20.10.2018 – 21.12.2018

Simon Schwyzer. « Constellation »

13.04.2018 – 12.06.2018

« London Calling »

17.11.2017 - 15.12.2017

Amos Gitaï. « Coup d’État »

20.04.2017 – 02.06.2017

Enrico Dagnino. « #Untitled »

29.10.2015 – 11.12.2015

« Tribute to Hanart TZ Gallery »

24.10.2014 – 27.11.2014

Qiu Anxiong. « E-motion »

27.05.2014 – 30.06.2014

Jean Prouvé

12.02.2009 – 21.03.2009

Mahi Binebine

16.04.2008 – 17.05.2008

Liu Guosong

04.03.2008 – 26.03.2008

Zhao Guanghui

07.02.2008 – 01.03.2008

Stéphane Graff. « Black Box »

10.05.2007 – 02.06.2007

Baba Anand

21.03.2007 – 21.04.2007

Qiu Shihua

01.12.2006 – 31.12.2006

Yue Minjun. « Manipulation »

26.10.2006 – 25.11.2006

Hung Tung-lu

15.09.2006 – 18.10.2006

Chao Chung-Hsiang

02.06.2004 – 31.07.2004